Wiadomości

Zastępstwa


Od 9 listopada 2020 roku oddziały I - VIII realizują zajęcia szkolne w trybie zdalnym na podstawie tygodniowego rozkładu zajęć.
Od 9 listopada szkoła zapewnieni zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej uczniom, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19. Dołożymy wszelkich starań, aby wymienieni uczniowie mogli realizować edukację zdalną zgodnie z planem lekcji swojego oddziału.


Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną zmianie ulegają niektóre zasady funkcjonowania szkoły.

  1. Wszystkich na terenie szkoły obowiązuje noszenia masek lub przyłbic ochronnych.
  2. Na terenie szkoły w każdej sytuacji należy zachować bezpieczną wzajemną odległość.

    1. Edukacja zdalna z Microsoft Teams (bezpłatny kurs)
    2. Szkolenia dotyczące platformy Microsoft 365


Przed egzaminem ósmoklasisty.


Opłata za obiady za miesiąc listopad 2020 roku dla klas I - III wynosi 17,50 zł.
Dokonane nadpłaty zostaną zwrócone na konto wpłacającego.

Proszę nie robić odpisów bez konsultacji z intendentem.

Pieniądze należy wpłacać na konto nr: 74 1240 5211 1111 0010 8724 5393

W tytule przelewu proszę podawać imię, nazwisko i klasę, do której uczęszcza uczeń.

Opłat dokonujemy do dnia 15 listopada 2020 roku.

Karta zgłoszenia na obiady.