Wiadomości

  • Od 2 września klasy I-III realizują zajęcia dydaktyczne w budynku I przy ul. Grodzieńskiej 43 w przydzielonych salach lekcyjnych. Wszystkie zajęcia lekcyjne w oddziale IV - VIII (z wyłączeniem informatyki i wf) odbywają się w jednej sali lekcyjnej.
  • Kurs powrotny autobusu szkolnego jest o godzinie 14:45.
  • Wszystkich na terenie szkoły obowiązuje noszenia masek ochronnych. W szczególności maski nosimy w czasie przerw międzylekcyjnych. W każdej sytuacji na korytarzu szkolnym, w szatni, w bibliotece, w sekretariacie, w kolejce do stołówki oraz wchodząc i wychodząc ze szkoły.
  • Na terenie szkoły w każdej sytuacji staramy się zachowywać bezpiecznie.

Wysokość opłat za obiady za miesiąc styczeń 2022 roku dla klas I - VIII wynosi 40 zł.

Pieniądze należy wpłacać na konto nr: 74 1240 5211 1111 0010 8724 5393

W tytule przelewu proszę podawać imię, nazwisko i klasę, do której uczęszcza uczeń.

W przypadku nieobecności dziecka w miesiącu poprzednim w sprawie naliczeń odpisów prosimy o kontakt z intendentem.

Opłat dokonujemy do dnia 15 bieżącego miesiąca.


Dokumenty:

  1. karta zgłoszenia ucznia do świetlicy
  2. regulamin stołówki szkolnej
  3. karta zgłoszenia na obiady
  4. rezygnacja z obiadów w stołówce szkolnej