Wiadomości

  • Harmonogram konsultacji indywidualnych i grupowych dla uczniów klas IV - VIII.
lp. godzina poniedziałek 1 VI wtorek 2 VI środa 3 VI czwartek 4 VI piątek 5 VI
1 800 - 845 j.polski (II piętro) fizyka, informatyka  matematyka (I piętro)  informatyka  plastyka
2 900 - 945 j. angielski chemia  biologia  religia  muzyka
3 1000 - 1045 j. rosyjski geografia  historia; wos  edb  technika
4 1100 - 1145          w-f
5 1200 - 1245          

Procedury – postępowania w czasie udzielania konsultacji uczniom w czasie epidemii koronawirusa COVID – 19

Deklaracja uczestnictwa w konsultacjach z nauczycielem w szkole - można wydrukować lub napisać odręcznie. Uczeń przychodzi na konsultacje z deklaracją, wypełnioną i podpisaną przez rodzica / opiekuna prawnego.


Opłaty za obiady w marcu 2020 roku wynoszą 77 zł.

Opłat za obiady można dokonywać na konto nr: 74 1240 5211 1111 0010 8724 5393

W tytule przelewu proszę podawać imię, nazwisko i klasę, do której uczęszcza uczeń.

Opłat dokonujemy do dnia 15 marca 2020 roku.