Wiadomości

 • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce informuje, że oddział przedszkolny w roku szkolnym 2020/2021 pracuje w następujących godzinach:
  • 7:30 - 12:30 – zajęcia z podstawy programowej
  • 12:30 - 16:30 – zajęcia opiekuńcze
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce informuje, że oddział przedszkolny w roku szkolnym 2020/2021 pracuje w następujących godzinach:
  • 7:30 - 12:30 – zajęcia z podstawy programowej
  • 12:30 - 14:30 – zajęcia opiekuńcze
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce informuje, że dzieci uczęszczające do grupy 3-4 latków (roczniki 2015 i 2016) naszej szkoły mogą kontynuować wychowanie przedszkolne w Przedszkolu nr 5 w Sokółce lub w każdym innym przedszkolu w Sokółce w roku 2020/2021. Deklaracje o kontynuacji należy złożyć do dnia 28.02.2020 r.
 • W roku szkolnym 2020/2021 przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce będzie tylko jeden oddział dzieci sześcioletnich (urodzonych w 2014 r.). Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego dziecka w oddziale przedszkolnym
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce informuje, że 2 marca 2020 roku rozpoczną się zapisy i rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1 na rok szkolny 2020/2021. Szczegółowe informacje znajdują się w części Rekrutacja.

Opłaty za obiady w lutym 2020 roku wynoszą 70 zł.

Opłat za obiady można dokonywać na konto nr: 74 1240 5211 1111 0010 8724 5393

W tytule przelewu proszę podawać imię, nazwisko i klasę, do której uczęszcza uczeń.

Opłat dokonujemy do dnia 15 lutego 2020 roku.