Etap Rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego

Informacja dla członków komisji:
Spotkanie członków komisji odbędzie się 14 lutego 2018 roku (środa) o godzinie 9:20 w sali 3 Szkoły Podstawowej nr 1 w Sokółce, w budynku II przy ul. Mickiewicza 2A.
Bardzo proszę o zabranie ze sobą - długopisu z czerwonym tuszem, ołówka, gumki i kalkulatora.

Informacja dla uczestników konkursu:
Etap Rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego rozpoczyna się 14 lutego 2018 roku (środa) o godzinie 10:00 w Sali 4 i 6 Szkoły Podstawowej nr 1 w Sokółce, w budynku II przy ul. Mickiewicza 2A.

Uczestnicy konkursu, którzy zgłoszą się po jego rozpoczęciu, nie mogą wziąć w nim udziału.

Każdy uczestnik konkursu musi posiadać:

  • Ważną legitymację szkolną
  • Wypełnioną i podpisaną kartę kodową
  • Nieścieralny długopis z czarnym lub niebieskim tuszem

Uczestnicy konkursu nie mogą mieć ze sobą telefonu komórkowego i kalkulatora.
Przewodnicząca komisji rejonowej: Dorota Halina Lewosz