Wiadomości

Zastępstwa


Testy diagnostyczne (próbne egzaminy ósmoklasisty) w klasach ósmych zostaną przeprowadzone zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • 17 marca br. (środa), godzina 9:00 – język polski [120 minut (180)]
 • 18 marca br. (czwartek), godzina 9:00 – matematyka [100 minut (150)]
 • 19 marca br. (piątek), godzina 9:00 – język angielski / język rosyjski [90 minut (135)]

Od 18 stycznia 2021 roku szkoła funkcjonuje w trybie hybrydowym.

 1. Klasy I - III - zajęcia w trybie stacjonarnym. Klasy pierwsze i drugie mają zajęcia w budynku pierwszym a klasy trzecie - w budynku drugim. W obu budynkach funkcjonuje świetlica szkolna i stołówka.
  Zajęcia klas I - III odbywają się zgodnie z następującym planem lekcji: plan lekcji klas I - III, obowiązuje od 18 stycznia 2021 r.
  Autobus odwożący dzieci ze szkoły do domu będzie odjeżdżać o godzinie 14:45.
 2. Klasy IV - VIII - zajęcia w trybie zdalnym na podstawie planu lekcji.

Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną zmianie ulegają niektóre zasady funkcjonowania szkoły.

 1. Wszystkich na terenie szkoły obowiązuje noszenia masek lub przyłbic ochronnych.
 2. Na terenie szkoły w każdej sytuacji należy zachować bezpieczną wzajemną odległość.

  1. Akademia cyfrowego edukatora
  2. Edukacja zdalna z Microsoft Teams (bezpłatny kurs)
  3. Szkolenia dotyczące platformy Microsoft 365


Przed egzaminem ósmoklasisty.


Minimalna kwota ustalona przez Radę Rodziców na zebraniu w dniu 30.09.2019 r. wynosi 50 zł na jedno dziecko, 40 zł za dwójkę dzieci (80 zł) oraz 30 zł za trójkę dzieci (90 zł).

Wpłaty na Radę Rodziców należy realizować na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Sokółce

70 8093 0000 0008 1562 2000 0010

Tytuł wpłaty: imię nazwisko ucznia, klasa