Wiadomości

  • Od 2 września klasy I-III realizują zajęcia dydaktyczne w budynku I przy ul. Grodzieńskiej 43 w przydzielonych salach lekcyjnych. Wszystkie zajęcia lekcyjne w oddziale IV - VIII (z wyłączeniem informatyki i wf) odbywają się w jednej sali lekcyjnej.
  • Kurs powrotny autobusu szkolnego jest o godzinie 14:45.
  • Wszystkich na terenie szkoły obowiązuje noszenia masek ochronnych. W szczególności maski nosimy w czasie przerw międzylekcyjnych. W każdej sytuacji na korytarzu szkolnym, w szatni, w bibliotece, w sekretariacie, w kolejce do stołówki oraz wchodząc i wychodząc ze szkoły.
  • Na terenie szkoły w każdej sytuacji staramy się zachowywać bezpiecznie.

Minimalna kwota ustalona przez Radę Rodziców na zebraniu w dniu 26.10.2021 r. wynosi 50 zł na jedno dziecko, 40 zł za dwójkę dzieci (80 zł) oraz 30 zł za trójkę dzieci (90 zł).

Wpłaty na Radę Rodziców należy realizować na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Sokółce

70 8093 0000 0008 1562 2000 0010

Tytuł wpłaty: imię nazwisko ucznia, klasa