Fizyka w klasie 7a, 7b, 7c, 7d w roku szkolnym 2021/2022.

  1. rozkład materiału nauczania fizyki w klasie 7
  2. przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 7

 

2021-09-05, Mieczysław Wierzbicki