Szkolny zestaw programów nauczania na rok szkolny 2021/2022 Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce.