Zasoby edukacyjne

lp. data przedmiot klasa / zespół temat / link opis / uwagi
 1  2020-03-16  fizyka  7a, 7b, 7c Fizyka w sp1 Fizyka dla klas siódmych - paczki na czas epidemii
 2  2020-03-16  fizyka  8a, 8b, 8c Fizyka w sp1 Fizyka dla klas ósmych - paczki na czas epidemii
 3  2020-03-16  informatyka  5a, 5b, 5d Informatyka w sp1 Informatyka dla klas piątych - na początek programowanie w Scratch