Mistrzostwa Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce w biegach przełajowych planowane są na dzień 4 października 2017 roku (środa).
Zasady:
1.    Z każdej klasy (klasy IV- VII oraz klasy gimnazjalne)  startują chętni uczniowie.
2.    Trzy  pierwsze osoby w każdej kategorii biegowej otrzymują medale i dyplomy.
3.    Uczniowie którzy chcą  wziąć udział w zawodach muszą posiadać zgodę rodziców.

4.    Wszyscy startujący otrzymują ocenę celującą z wychowania fizycznego.

Miejsce: Stadion Ośrodka Sportu i rekreacji w Sokółce.

Godziny startów klas:
•    godz. 13.00- klasy IV (sukcesywnie startują reprezentanci kolejnych klas)

Dyrekcja szkoły oraz nauczyciele wychowania fizycznego serdecznie zapraszają rodziców do kibicowania startującym uczniom.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu zawodów w razie niekorzystnej pogody w wyznaczonym dniu.

Regulamin Mistrzostw Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce  w biegach przełajowych.

Organizatorzy: nauczyciele wychowania fizycznego SP nr 1 w Sokółce
Cel: popularyzacja biegów przełajowych wśród dzieci i wybór najlepszych reprezentantów szkoły do zawodów wyższego szczebla
Termin: 4 października (środa)- o godzinie 13.00
Miejsce: trasą biegu jest pętla wyznaczona na  stadionie
Uczestnicy: uczniowie kl. IV-VII oraz klasy gimnazjalne  

Harmonogram:
13.00—zbiórka w   wyznaczonym  miejscu
13.10- rozpoczęcie biegu- start kl. IV (dziewczęta)

Zawody rozgrywane są w kategoriach poszczególnych klas (a nie kategorii wiekowych)!

Przebieg zawodów:
Uczniowie startują klasami począwszy od klas czwartych.
Uczniowie przychodzą na wskazane miejsce na wyznaczona godzinę. Każdy uczestnik przed startem przedstawia pozwolenie od rodziców na udział w biegu oraz  kartę startową ( do odebrania u nauczycieli wychowania fizycznego od poniedziałku do środy), którą winien jest przedstawić po dobiegnięciu do mety.
Uczniowie pokonują dystans około 600m. Po przebiegnięciu ustawiają się w rzędzie wg kolejności przybycia w specjalnie utworzonym tunelu i oddają kartę startową wskazanej osobie. W tunelu obowiązuje zakaz wypychania, wyprzedzania pod groźbą dyskwalifikacji.
Wręczenie dyplomów i medali odbędzie się po zakończeniu biegów.

Uwagi końcowe:
- bez pisemnego pozwolenia od rodziców  uczniowie nie będą mogli wystartować w biegu.
-każdy uczestnik wykonuje sam rozgrzewkę
- obowiązuje strój i obuwie sportowe  (nie dopuszcza się startu w butach z kolcami)

Nauczyciele wychowania fizycznego