Zgodnie z powiedzeniem, iż podróże kształcą, młodzież gimnazjalna naszej szkoły poszerzała swoje horyzonty na wycieczce do Druskiennik.