28 listopada 2017 roku w siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego odbył się etap finałowy VIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Ekologicznej "Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce”.

Konkurs adresowany był do młodzieży podlaskich szkół. Celem konkursu było poszerzenie wiedzy ekologicznej uczestników ze zwróceniem uwagi na potrzebę zachowania różnorodności biologicznej, poznanie środowisk wodnych Podlasia oraz biologii, zagrożenia i ochrony płazów. Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Kuratora Podlaskiego, Starosty Hajnowskiego, Przewodniczącego NSZZ Solidarność Regionu Podlaskiego, Dyrektora Instytutu Biologii Ssaków PAN oraz podlaskich parków krajobrazowych i narodowych.

Kamila Karpienko z klasy III D i Maja Garkowska z klasy II C znalazły się wśród 54 uczestników reprezentujących ponad dwadzieścia miast i miejscowości Podlasia. Uczennice przygotowały prezentacje multimedialne wyróżnione przez organizatorów. Kamila Karpienko przedstawiła swoją prezentację pt. "Płazy Puszczy Białowieskiej - dlaczego chronić?” na gali finałowej. Obie uczennice zmierzyły się z niełatwym testem sprawdzającym ich wiedzę przyrodniczą. Wśród dziesięciu uczestników, którzy uzyskali najlepsze oceny z testu znalazła się Kamila i ona też przystąpiła do części ustnej. Odpowiadając przed komisją konkursową i publicznością wykazała się ogromną wiedzą przyrodniczą i świadomością procesów ekologicznych zachodzących w przyrodzie.

Kamila Karpienko zajęła I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Ekologicznej. Przygotowana przez nią prezentacja znalazła się wśród trzech najlepszych. Maja Garkowska została finalistką i zdobyła wyróżnienie za prezentację multimedialną pt. "Wody obszarów chronionych Podlasia - na przykładzie Wigierskiego Parku Narodowego”. Obie uczennice otrzymały dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.