W kinie ”Sokół”, dnia 15.03.2018 r., odbył się pierwszy z serii koncertów organizowanych z okazji setnej rocznicy powstania Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce.

Na wstępie pani Agnieszka Kozakiewicz, Przewodnicząca Rady Rodziców naszej szkoły, dokonała prezentacji osób występujących na scenie, a dyrektor, pan Zbigniew Laszuk, powitał zebranych gości.

Przed publicznością wystąpili uczniowie i absolwenci szkoły: Magdalena Makara, Amelia Bakun, Amelia Doroszkiewicz, Zofia Sawicka, Maciej Kułakowski, Hanna Rybińska, Monika Piechota, Jakub Aleksza, Julia Tomaszewska oraz Michał Bagan.

Koncertu wysłuchali: zastępca burmistrza Adam Kowalczuk, starosta Piotr Rećko, przewodniczący Rady Miejskiej Daniel Supronik, członek Zarządu Powiatu Krzysztof Szczebiot, pani dyrektor Krystyna Pakuła, nauczyciele i dyrektorzy sokólskich placówek oświatowych oraz dziadkowie i rodzice uczniów naszej szkoły.

Na zakończenie koncertu Samorząd Uczniowski wręczył występującym kwiaty i słodycze. Słowa uznania, pochwały oraz podziękowania za wspaniałe, wzruszające doznania skierowali do naszych młodych artystów dyrektor naszej szkoły, burmistrz i starosta.

Tekst: Dorota Kozak-Mucuś

Zdjęcia: Ewa Krychniak