Bartosz Kozioł, uczeń klasy 7 Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce zdobył tytuł Laureata Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego 2017/2018.

Po raz kolejny sokólska „jedynka” ma swego reprezentanta w gronie najlepszych uczniów z języka angielskiego w województwie podlaskim.

Należy podkreślić, że zdobycie takiego tytułu uprawnia do:

"Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. (Art. 44j Ustawy o systemie oświaty; Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata jest zwolniony z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu najwyższego wyniku. (Art. 44zx Ustawy o systemie oświaty; Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.)"

Gratulujemy sukcesu i życzymy niesłabnącej motywacji w rozwijaniu swoich zainteresowań i zdolności.