W dniach 20-21 września 2018r. naszą szkołę odwiedził Planetobus - mobilne planetarium, w skład którego wchodziła kompletnie wyposażona kopuła planetaryjna oraz urządzenia i materiały, których zadaniem jest zachęcenie uczniów do poszerzania wiedzy o zjawiskach astronomicznych.

Dokładniej Planetobus pokazywał Niebo nad Nami  (nad Sokółką) - lato 2018r. W ciągu 2 dni pokazy  obejrzało  około 500 osób z naszej szkoły oraz 30 uczniów z SP nr 3  i 30 uczniów z SP w Starej Kamionce . Uczniowie byli zachwyceni, a edukatorzy:  Katarzyna Jaskólska i Mateusz Sieńczewski,  prowadzący pokazy, byli zaskoczeni wysokim poziomem wiedzy uczniów z podstaw astronomii.

Planetobus, finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zajechał do Sokółki dzięki staraniom posła Mieczysława Baszko z okazji 100-lecia naszej szkoły.  Szkoła wzięła udział w projekcie "Nauka dla Ciebie" realizowanym wspólnie przez Centrum Nauki Kopernik oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  Planetobusem podróżuje mobilne planetarium z Centrum Nauki Kopernik. Jednak CNK to nie tylko interaktywne eksponaty, planetarium i laboratoria – to także jednostka badawcza. Prowadzi badania, które pozwalają lepiej zrozumieć mechanizmy uczenia się i rolę, jaką działania takie jak Planetobus, odgrywają w edukacji.  Badania te mają zwiększyć wiedzę o tym, jak uczniowie postrzegają związek wiedzy naukowej ze swoim codziennym życiem. Być może odpowiedzą też na pytanie czy istnieje związek między uwarunkowaniami psychologicznymi uczniów i ich doświadczeniami dotyczącymi nauki, a sposobem, w jaki korzystają z wystaw organizowanych przez Centrum Nauki  Kopernik. 

Koordynator projektu - Beata Raczkowska