"Ktoś tu był i był
a potem nagle zniknął
i uporczywie go nie ma"
/W. Szymborska/

15 lutego 2019 roku zmarła Jolanta Gaj - nasza koleżanka - nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce.

Przez wiele lat pracowała w Szkole Podstawowej nr 3 w Sokółce, pełniła też obowiązki wizytatora w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Białymstoku. Przez ostatnie 10 lat swojej pracy pedagogicznej związana była ze Szkołą Podstawową nr 1 w Sokółce. Uczyła języka polskiego i historii, była wychowawcą oddanym całym sercem uczniom. Wspierająca i tolerancyjna, zawsze potrafiła zrozumieć i pomóc nie tylko swoim wychowankom, ale i współpracownikom. W naszej pamięci pozostanie jako serdeczna, życzliwa, dzieląca się wiedzą nauczycielka. Jej uśmiech i poczucie humoru będziemy wspominali z nostalgią.

Dyrekcja i Nauczyciele SP 1 w Sokółce

Wystawienie trumny z ciałem w kaplicy pogrzebowej przy kościele św. Antoniego nastąpi 17.02.2019 ok. godz.  16.30. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 18.02.2019 roku o godzinie 13.00 w kościele św. Antoniego w Sokółce.