„Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.
(…) jakbyś nie chciała swym odejściem smucić…
(…)jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić”.
(ks. Jan Twardowski)


20 maja 2019r. w wieku 57 lat zmarła Bożena Rudź, wieloletnia nauczycielka naszej szkoły. Swoją pracę rozpoczęła 01.09.1987r. w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Sokółce jako nauczyciel-bibliotekarz. Kontynuowała ją w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II, a następnie w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce.
Praca z młodzieżą była jej pasją. Prowadziła Koło Teatralne, którego sukcesy znane były nie tylko w środowisku lokalnym. Rozbudzała w młodzieży zainteresowanie i fascynację teatrem i poezją.
Uwielbiana przez uczniów, zawsze służyła im radą i wsparciem. Serdeczna i ciepła często pełniła funkcję opiekuna wycieczek szkolnych.
Bożenko, byłaś dla nas wspaniałą koleżanką, skromną i bezkonfliktową. Emanował od Ciebie spokój i ciepło. Odeszłaś od nas zbyt wcześnie. Bardzo nam będzie Ciebie brakować, ale na zawsze zostaniesz w naszej pamięci i wspomnieniach. Pozostawiłaś nas w głębokim żalu.

Pogrążona w smutku Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy SP1 w Sokółce