W dniu 6 czerwca 2019 r. odbył się Szkolny Festiwal Talentów, na którym podsumowano realizację projektu „Nowa jakość edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy Sokółka.”.

Projekt jest realizowany od 01.09.2018 r. do 30.09.2019 r. Szkolnym koordynatorem projektu jest Pani Bożenna Łazarewicz. Na uroczystości gościliśmy dyrektora szkoły Pana Zbigniewa Laszuka, koordynatora projektu z ramienia organu prowadzącego Panią Justynę Fiłonowicz, szkolnego koordynatora projektu Panią Bożennę Łazarewicz, uczestników projektu oraz uczniów i nauczycieli. Na początek Pani Bożenna Łazarewicz przedstawiła informacje dotyczące projektu. W czasie trwania projektu zrealizowano wiele działań, które miały na celu nabycie przez uczniów kompetencji językowych, matematycznych, naukowo-technicznych, społeczno-informatycznych oraz z zakresu nauk przyrodniczych. W zajęciach uczestniczyło 113 uczniów, z którymi pracowało 15 nauczycieli. Uczniowie mieli do wyboru następujące rodzaje zajęć: „Metamorfoza” – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, „Klub Miłośników Gier Matematycznych”, Roboclub – zajęcia rozwijające kompetencje naukowo-matematyczno-techniczne, „Młodzieżowe Studio Filmowe” – zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-informatyczne, „Poznajemy Polskę i kraje świata” – warsztaty interdyscyplinarne z elementami geografii i fizyki, „Bliżej przyrody z biologią i chemią”, „Ich spreche Deutsch” – koło zainteresowań z języka niemieckiego, „Я из Польши, а ты?” – koło zainteresowań z języka rosyjskiego, „English on the stage” – koło zainteresowań z języka angielskigo. W ramach projektu zorganizowano 6 wycieczek dla uczniów oraz 8 różnych rodzajów szkoleń, w których uczestniczyło 84 nauczycieli. Dzięki udziałowi w projekcie szkoła do tej pory otrzymała aparaty fotograficzne, mikrofony kierunkowe, wagi laboratoryjne, wagi elektroniczne do precyzyjnych pomiarów, mikroskopy, lornetki, zestawy klocków LEGO. Uczniowie biorący udział w zajęciach językowych zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. Śpiewali i recytowali wiersze w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim. Działania zrealizowane w ramach zajęć z przedmiotów przyrodniczych i matematyki zostały przedstawione w formie prezentacji multimedialnej. Uczestnicy Roboclubu zaprezentowali zaprogramowane roboty zbudowane z zestawu klocków LEGO wykonujące różne polecenia. Młodzieżowy Klub Filmowy zaprezentował krótki film z Festiwalu Młodych Talentów oraz wyniki sondy ulicznej. Na zakończenie uroczystości uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty uczestnictwa w zajęciach oraz słodkie upominki.

Beata Borodulenko