4 września 2019r. uczniowie klas siódmych uczestniczyli w zajęciach warsztatowych z zakresu profilaktyki uzależnień przygotowanych w ramach współpracy szkoły z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Sokółce.

W celu lepszego zrozumienia poruszanych zagadnień uczniowie mieli możliwość założenia alkogogli – okularów, które sprawiają, że świat wygląda podobnie, jak po spożyciu alkoholu. Uczestnicy przekonali się, że założenie alkogogli skutkuje podwójnym widzeniem, spowolnieniem czasu reakcji, problemem z ustaleniem odległości, myleniem kierunków, pogorszeniem koordynacji ruchowej, zniekształceniem widzianego obrazu. W trakcie zajęć uczniowie poznali też składniki dymu tytoniowego i dowiedzieli się o jego wpływie na zdrowie palaczy czynnych i biernych, a niektórzy z uczestników poddali się badaniu zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Zajęcia prowadzone przez panią Barbarę Grynczel wyposażyły młodych ludzi w rzetelną wiedzę dotyczącą problemu uzależnień i podniosły świadomość zagrożeń związanych eksperymentowaniem z używkami, narkotykami i dopalaczami.

Bożena Sierżan