Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Białymstoku uprzejmie informuje, że na stronie internetowej została zamieszczona ankieta elektroniczna http://www.kowr.gov.pl/ankieta/5 oceniająca działania związane z promocją "Programu dla szkół" w roku szkolnym 2018/2019.

KOWR zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie w/w ankiety przez rodziców dzieci uczestniczących w programie. Zebrane dane będą miały wpływ na dalszą realizację "Programu dla szkół".