23 listopada 26 uczniów naszej szkoły zostało studentami PUD przy Politechnice Białostockiej.

Uroczystego otwarcia XI edycji PUD dokonał rektor Politechniki Białostockiej, profesor Lech Dzienis. W swoim przemówieniu podkreślił on, iż dla tak młodych ludzi jest to pierwsze spotkanie z uczelnią wyższą i zagadnieniami stricte technicznymi, które często mogą się wydawać trudne i skomplikowane. Jednocześnie wyraził nadzieję, że zaszczepią one w żakach bakcyla nauk ścisłych by w niedalekiej przyszłości zostali oni studentami różnych wydziałów PB. Przypomniał, iż PUD to element działań społecznych PB i samorządów lokalnych, to inicjatywa wychodząca do społeczeństwa.

Ciepłe słowa w kierunku PUD a szczególnie studentów z Sokółki skierowała pani burmistrz Ewa Kulikowska, która podkreśliła, że oprócz wiedzy i doświadczenia, które dzieci zdobędą podczas wykładów i warsztatów bardzo ważne są też nawiązywane między nimi znajomości i przyjaźnie. Pani burmistrz zaprosiła wszystkich uczestników PUD do Sokółki.

Po uroczystości immatrykulacji, czyli aktu przyjęcia w poczet studentów uczelni, dzieci wysłuchały swojego pierwszego wykładu: „Umiesz chodzić? Ale czy wiesz, jak to robisz?” doktora Szczepana Piszczatowskiego. Uzmysłowił on słuchaczom, że ruch ciała człowieka jest bardzo ważny i cenny w życiu. Chód człowieka jest czynnością złożoną z powtarzających się tzw. „cykli chodu” a prawidłowa lokomocja wymaga współpracy wielu elementów układu szkieletowo- mięśniowego. Mięśnie są pobudzane przez układ nerwowy sygnałami elektrycznymi i wprawiają w ruch poszczególne części ciała. Nowoczesne metody rejestracji ruchu pozwalają na rozwój diagnostyki medycznej oraz tworzenie gier i filmów.

galeria