"Szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów” - Albert Einstein

W dniach 11.12.2019r oraz 16.12.2019r na terenie szkoły odbyły się gry terenowe. Podczas zajęć wyrównawczych z matematyki oraz koła matematycznego udział w grze wzięli uczniowie klasy Ve oraz VII pod opieką pani Barbary Muszyńskiej, Urszuli Bronowicz i Pauliny Bitiuckiej.

Wszystkie drużyny postępowały zgodnie z przygotowaną instrukcją. Pytania z różnych kategorii zainteresowały uczniów i dały możliwość ćwiczenia oraz rozwijania umiejętności, takich jak: koncentracja uwagi, logiczne myślenie, kojarzenie faktów, liczenie, szukanie zdjęcia na murach szkolnych na podstawie jego fragmentu. Uczniowie musieli wykazać się nie tylko wiedzą, ale również refleksem, umiejętnością strategicznego myślenia i współdziałania w grupie.
Celem gry terenowej było powtórzenie i utrwalenie wiadomości o ułamkach zwykłych w formie zabawy, jak również wspólne spędzenie czasu.

W czasie gry terenowej, pomimo zaciętej rywalizacji, panowała przyjazna atmosfera, uczniowie z zaangażowaniem i zaciekawieniem wykonywali zadania. Zwycięska grupa otrzymała 6 z matematyki. Gra terenowa dostarczyła wielu emocji – cel gry został osiągnięty. I o to właśnie chodziło.

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim za świetną zabawę.

Matematyka też może być intrygująca i ciekawa!
Można ją lubić i bawić się nią!
Baw i ucz się z nami.

Barbara Jolanta Muszyńska
Urszula Bronowicz
Paulina Bitiucka