Uczniowie DSU zorganizowali konkurs w klasach IV - VIII. Zadaniem poszczególnych klas było wykonanie najdłuższego łańcucha choinkowego. Uczniowie „walczyli” o Dzień Bez Stresu – czyli dzień bez kartkówek, sprawdzianów i odpowiedzi ustnych. Rywalizacja była ogromna.

Po dokładnym pomiarze każdego łańcucha ogłoszono wyczekiwane wyniki konkursu. Rekordowy łańcuch powstał w klasie     VI D, którego długość przekroczyła najśmielsze oczekiwania organizatorów: 430m.

Uczniowie ozdobili łańcuchami korytarze szkolne i tym samym wprowadzili nas w świąteczną aurę. Aby pozostałe łańcuchy zostały pożytecznie wykorzystane w ramach współpracy przekazaliśmy dla Przedszkola nr 5 w Sokółce.

I miejsce: klasa VI d – 430, 6m
II miejsce: klasa VI a – 288,4 m
III miejsce: klasa VIII a – 264,8 m oraz klasa VI c- 261,7 m

Wszystkim uczniom serdecznie dziękujemy za włączenie się do wspólnej zabawy, a laureatom gratulujemy zaangażowania i wytrwałości.

Odbiór nagrody: Tuż po feriach prosimy gospodarzy zwycięskich klas o zgłaszanie wybranego przez WAS Dnia,  dla opiekunek SU.