Imprezy sportowe z udziałem najmłodszych uczniów naszej szkoły przyciągają ogromną rzeszę kibiców i są okraszone bardzo pozytywną energią związaną z rywalizacją sportową.

Ze wszystkich zawodów organizowanych przez szkołę to właśnie Olimpijka klas I-III sprawia nam najwięcej satysfakcji. Najpierw wyłaniamy najlepszą klasę rozgrywając szkolną Olimpijkę o Puchar Dyrektora Szkoły. Startuje po 5 dziewcząt i 5 chłopców. Zwycięska klasa otrzymuje zaszczyt reprezentowania szkoły na kolejnym szczeblu a wychowawca zyskuje miano selekcjonera drużyny. W tym roku najszybsi okazali się: klasa I D zdobywając 47 pkt, II A – 54 pkt, III A – 50 pkt.  Na Olimpijce o Puchar Burmistrz Sokółki stawiły się: SP II i SP III Sokółka, SP z Rozedranki Starej oraz oczywiście gospodarze, którzy tym razem okazali się „niegościnni” i zwyciężyli we wszystkich kategoriach. Uczestnicy mogli liczyć na słodkie upominki ufundowane przez burmistrz Sokółki oraz dyrektora szkoły. Wszystkim dziękujemy za miłą, sportową atmosferę oraz zapraszamy za rok. Zawody przygotowali i przeprowadzili nauczyciele wychowania fizycznego. Zdjęcia dzięki uprzejmości pań Koryckich.