Przygotowaliśmy Ci zadania do samodzielnego wykonania, abyś nie zaniedbał swojej sprawności fizycznej.  Zapraszamy do ćwiczeń