Na naszych zajęciach uczniowie poznają podstawy kodowania.

Naukę programowania powinno rozpocząć się od najmłodszych lat przedszkolnych i szkolnych, kiedy to dziecko odznacza się największą ciekawością świata, jest spragnione odkrywania, zmieniania i budowania.

Dzięki nim dzieci uczą się zrozumieć otaczający ich świat oraz zachodzące w nim zmiany. Wprowadzenie nauki programowania w pierwszym etapie edukacyjnym daje dzieciom szansę na zdobywanie kompetencji przyszłości, odpowiedzialne wprowadzenie w cyfrowy świat, kształtowanie logicznego myślenia, ale również wdrażanie do pracy zespołowej. Nasze zerówczaki bardzo lubią te zajęcia oraz zabawy z robotami na specjalnej macie.