Już po raz dwudziesty zorganizowano  Szkolny Konkurs Ortograficzny  klas I - III o tytuł "Króla Ortografii". 

W konkursie uczestniczyło 56 uzdolnionych polonistycznie uczniów z  naszej szkoły. W tym roku inaczej niż zwykle, w związku z pandemią, zadania konkursowe pisano w obostrzeniach sanitarnych. Uczniowie jednak byli ponad to i zmierzyli się z ortografią bez żadnych problemów.

Celem konkursu jest rozbudzanie zainteresowań pięknem języka ojczystego, motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie ortografii, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz zachęcanie dzieci do zdrowej rywalizacji.    
Zwycięzcami konkursu z poszczególnych grup wiekowych zostali:

Klasy II
I miejsce:
- Zofia Dziewiątkowska – kl. II a
- Oliwia Dzienisowicz – kl. II a

II miejsce:
- Szymon Paszkowski – kl. II c                 

III miejsce:
-  Kacper Żabicki – kl. II e
-  Natalia Olechno – II e
-  Maria Mańko – II d
-  Bartosz Kościuk – II c
-  Dominik Piekarski – II b

Wyróżnienie:
-  Zuzanna Gieniusz – kl. II e
-  Emilia Głażewska – II d
-  Zuzanna Raczkowska – II e
              
Klasy III
 I miejsce:
- Szymon Aniśko – kl. III d
- Kamil Rudziński – III a
-  Aleksandra Czaplejewicz– kl. III a

II miejsce:
- Milena Aniśkiewicz – kl. III b
- Kamil Kuderko – kl. III c                
                  
III miejsce:
- Eliana Korecki – kl. III e

Wyróżnienie:
- Karolina Cilulko – kl. III a
- Joanna Zajkowska – kl. III b
- Hanna Dykiel – kl. III c

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy.
Laureaci otrzymali cenne nagrody książkowe. Ponadto dzięki hojności sponsorów wspierających nasz konkurs dzieci zostały obdarowane wieloma upominkami.
Za zaangażowanie i pomoc dziękujemy naszym sponsorom: „Jaskółka” w Sokółce, Metal –Fach, Alior Bank,  Bank Spółdzielczy w Sokółce, PPHU UZIMEX, Sklep „U Iwony”, PZU w Sokółce, Meble Puchalski, Firma Dominowood, Barter, PPH BAX, Zajazd Bakunówka, Zajazd “Sokołda” w Sokołdzie, Biuro Serwis- Marcin Dylewski.


Organizatorzy konkursu:
Danuta Korycka, Elżbieta Olechno,  
 Anna Onoszko, Małgorzata Kasperuk