Etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego odbędzie się 29 stycznia 2021r. (piątek) o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce przy ulicy A. Mickiewicza 2a.

Uczestnicy wraz z opiekunami spotykają się o godzinie 9.40 w budynku szkoły.

Konkurs odbywać się będzie w reżimie sanitarnym. Każdy uczestnik ma obowiązek zakrywania ust i nosa (maseczką lub przyłbicą) oraz zachowywania dystansu minimum 1,5 metra. Uczeń nie może mieć objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

Konkurs rozpocznie się o godzinie 10:00 i będzie trwał 90 minut. Po zakończeniu wykonywania zadań każdy uczestnik opuszcza salę i udaje się do opiekuna, z którym opuszcza szkołę.

Każdy uczestnik konkursu musi mieć:

-podpisaną kartę kodową,

-ważną legitymację szkolną,

-nieścieralny niebieski lub czarny długopis.

Bożena Gieniusz

Przewodnicząca Rejonowej Komisji

Konkursu Języka Polskiego