"Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą" Adam Mickiewicz

25.02.2021 w naszej szkole odbył się konkurs znajomości zasad „Savoir- vivre ” dla uczniów klas trzecich o tytuł „Mistrza Dobrych Manier”.

Francuski zwrot słowa savoir – vivre powstał z połączenia czasowników: SAVOIR – wiedzieć, umieć i VIVRE – żyć. W znaczeniu dosłownym oznacza „umiejętność życia” czyli znajomość form towarzyskich i reguł grzecznościowych. Przestrzeganie dobrych manier jest wyrazem szacunku dla innych i czyni świat przyjemniejszym miejscem do życia.

Celem konkursu było promowanie zasad kulturalnego zachowania w różnych sytuacjach życiowych, utrwalanie podstawowych zasad savoir-vivre, kształtowanie zachowań społecznie akceptowalnych, kształtowanie postawy szacunku do innych osób, wspieranie rozwoju osobowości uczniów w zakresie kompetencji społecznych.

Z uwagi na panującą sytuację, wymagającą wielu ograniczeń, konkurs odbył się częściowo w formie on-line, a drużyny przebywały w swoich klasach.

Uczniowie podczas przygotowań do konkursu korzystali z prezentacji, którą wykonały prowadzące:

https://view.genial.ly/5f9aa3227799570d8d87d97d/horizontal-infographic-timeline-savoir-vivr-prezentacja 

Do konkursu przystąpiły 3-osobowe zespoły przedstawicieli poszczególnych klas. Pozostali uczniowie kibicowali koleżankom i kolegom. Pierwszym zadaniem było rozwiązywanie quizu przygotowanego przez organizatorki na platformie quizizz. Liczyła się poprawność odpowiedzi oraz czas wykonania zadania. Następne zadania drużyny otrzymały w formie kart pracy. Za poprawnie wykonane polecenia klasy otrzymywały punkty. W ostatnim poleceniu należało wykazać się umiejętnościami praktycznymi. Korzystając z dostępnych rekwizytów, należało poprawnie nakryć stół na przyjęcie gości, a następnie zrobić zdjęcie i wysłać organizatorkom. Przygotowując się do konkursu, klasy wykonały plakaty dotyczące zasad kulturalnego zachowania. Punkty za nie zostały doliczone do ogólnej punktacji.

I miejsce zajęła klasa IIIC zdobywając tytuł Mistrzowów Dobrych Manier, II miejsce zajęła klasa IIIB, a III miejsce klasa IIIE. Zwycięscy otrzymali nagrody ufundowane przez pana dyrektora.

 

  

 

    

ORGANIZATORZY:

Elżbieta Gryszko

Paulina Bitiucka

Ewa Krychniak