O tym jak ważna jest umiejętność czytania w życiu człowieka nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Warto zacząć od najmłodszych lat, by wyrobić u dziecka nawyk i potrzebę sięgania po lekturę, a najprostszym sposobem na to jest głośne czytanie. Czytanie dzieciom pobudza ich wyobraźnię i kreatywność, rozwija język, poszerza zasób słownictwa, daje swobodę wypowiadania się, poszerza wiedzę ogólną.

Klasa IIa wspólnie z wychowawczynią, zaczynając od klasy pierwszej, realizuje projekt „Czytanie rozwija wyobraźnię”. Każdego dnia zajęcia rozpoczynają się głośnym czytaniem wybranej lektury. Czwartek jest Dniem Cichego Czytania. W tym dniu uczniowie przynoszą własne książki lub wybierają egzemplarze z klasowej biblioteczki i 15 minut poświęcają na samodzielną lekturę.
Niektóre z dzieci zabawiły się w twórców książek, napisały krótkie teksty oraz wykonały ilustracje. Wkrótce ich prace będzie można podziwiać w bibliotece szkolnej. Na razie można obejrzeć je tylko wirtualnie.


Książkowy zawrót głowy