Aleksandra Fiedziukiewicz, uczennica klasy 8b znalazła się w grupie 32 uczniów Województwa Podlaskiego uzyskując tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego. Wśród tych uczniów tylko 6 pochodzi spoza Białegostoku, w tym Ola. Ponadto, uczennica uzyskała jeden z najwyższych wyników. Gratulujemy takiego osiągnięcia. Brawo.

Kuratorium podaje: "Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną… Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata jest zwolniony z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu najwyższego wyniku."