10 grudnia obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Patrona. Zespół humanistyczny pod kierunkiem pani Marii Krupy zaproponował różnorodne projekty związane z patronem.

Ich celem było przybliżenie postaci i popularyzacja utworów Adama Mickiewicza, kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji i poszerzania wiedzy, rozbudzanie zainteresowań biografią sławnych Polaków, którzy mieli wpływ na rozwój historii, literatury i kultury polskiej, kształtowanie umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną oraz rozwijanie zdolności plastycznych i muzycznych uczniów.
Zespół humanistyczny przygotował szeroki wybór zadań do realizacji.
Były to:
• ilustracje do utworu A. Mickiewicza; interpretacja plastyczna utworu poety (kl. I-III),
• przybliżenie postaci A. Mickiewicza – wykonanie plakatów, ilustracji do wierszy (kl. I-III),
• reklama utworu A. Mickiewicza (kl. V-VI),
• wykonanie komiksu do wybranej ballady Mickiewicza lub fr. „Pana Tadeusza” (kl. VI-VII),
• kartka z kalendarza - informacje na temat życia i twórczości patrona (kl. IV-VIII),
• prezentacja epoki, w której żył A. Mickiewicz (lekcje historii),
•  prezentacja wybranych  utworów muzycznych z epoki romantyzmu, pieśni oraz interpretacja muzyczna utworów A. Mickiewicza (lekcje muzyki),
• zakładka do książki z ilustracjami do wybranej bajki Mickiewicza (kl. I-V).
Prace były prezentowane w bibliotece szkolnej w "Galerii prac uczniowskich".
Ponadto w Auli Adama Mickiewicza odbyło się czytanie ballady Mickiewicza "Powrót taty" przygotowane przez koło teatralne pod kierunkiem pani Ewy Krychniak.
Dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w obchody Dnia Patrona.