7 maja 2024 roku uczniowie klas: Ve, Vd, VId wraz z opiekunami udali się na wycieczkę turystyczno-krajoznawczą po Ziemi Łomżyńskiej.

Rozpoczęła się od zwiedzania Tykocina, który jest pięknie położony nad rzeką Narwią. Miasto wyróżnia się oryginalnym historycznym układem przestrzennym. Uczniowie zwiedzili synagogę, a następnie udali się na Rynek, gdzie znajduje się pomnik hetmana Stefana Czarnieckiego. Zwiedzili również zrekonstruowany zamek w Tykocinie.

W Drozdowie uczestnicy wycieczki obejrzeli niezwykle ciekawą wystawę w Muzeum Przyrody, którego siedzibą  jest zabytkowy obiekt, będący do lat 30-tych XX wieku własnością rodziny Lutosławskich. O przyrodniczym charakterze muzeum zdecydowało wyjątkowe położenie placówki, na styku Kotliny Biebrzańskiej i Doliny Narwi. Niedaleko stąd również do parków narodowych - Biebrzańskiego i Narwiańskiego. Jak można przeczytać w informatorach turystycznych, celami statutowymi Muzeum Przyrody w Drozdowie są: badanie przyrody północno-wschodniej Polski, a w szczególności  Ziemi Łomżyńskiej, gromadzenie i ochrona muzealiów przyrodniczych tego terenu oraz dokumentowanie ziemiaństwa łomżyńskiego, ze szczególnym uwzględnieniem rodziny Lutosławskich.

Natomiast w Nowogrodzie uczniowie zwiedzili skansen kurpiowski, który należy do najstarszych muzeów budownictwa ludowego w Polsce.

Po zakończeniu zwiedzania był czas na ognisko i pieczenie kiełbasek oraz wspólne zabawy integracyjne. To był przyjemnie spędzony dzień.

Anna Ponikwicka