Wpłatę na Radę Rodziców można dokonywać na konto: Bank Spółdzielczy w Sokółce 70 8093 0000 0008 1562 2000 0010

W tytule przelewu proszę podawać imię, nazwisko i klasę, do której uczęszcza uczeń.