Zapraszamy na XVII Mistrzostwa Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce w łyżwiarstwie szybkim, które odbędą się w dniu 22.01.2016r. Startujemy od godziny 10.00.

Szczegóły:

1. Zapisy w dniu zawodów od godz.  9.30 do godz. 10.00 u pani Małgorzaty Kasperuk - sekretarza zawodów.

2. O godzinie 10.00 start oddziału przedszkolnego, oraz klas I-III. Dekoracja po wyścigach.

3. O godzinie 11.00 starty klas IV-VI. Dekoracja po zawodach.

4. Prawo startu mają wszyscy uczniowie naszej szkoły bez przeciwwskazań zdrowotnych.

5. Zawodnicy startujący muszą posiadać czapkę, rękawice, wskazany jest start w kasku.

6. Zawody zostaną rozegrane seriami na czas w kategorii poszczególnych klas.

7. Trzech pierwszych zawodników w każdej kategorii zostanie udekorowanych  medalami, miejsca I-VI dyplomami. 

8. Organizator może zmienić termin lub odwołać zawody w przypadku nieodpowiedniej pogody.

9. W sprawach spornych decydujący głos ma sędzia główny zawodów.