Szkoła Dialogu” to tytuł przyznawany przez Forum Dialogu szkołom, które angażują się w upamiętnianie przedwojennej społeczności żydowskiej oraz nawiązywanie kontaktów z potomkami polskich Żydów.

W roku szkolnym 2023/2024 pani Ewa Krychniak jako koordynator realizowała projekt w klasie VIII b. Przy współpracy z panią Ewą Kozak nauczycielem historii przeprowadzono szereg spotkań z uczniami, na których mogli zapoznać się z historią Żydów sokólskich  i spotkać się online z potomkiem z Izraela - Elim Bir.

Szkoła Dialogu to szkoła, która stawia w centrum drugiego człowieka. Chce go poznać i zrozumieć. Dostrzega wartość w różnorodności. Przygotowuje do dialogu, co w dzisiejszych czasach jest umiejętnością nieocenioną. Pamięta o wielokulturowej przeszłości, stawia czoła prawdzie i jest otwarta na budowanie międzykulturowych mostów.