Opłaty za obiady w miesiącu październiku 2018 roku wynoszą 69 zł.
Opłat za obiady można dokonywać na konto nr:
37 1020 1332 0000 1102 0984 4301
W tytule przelewu proszę podawać imię, nazwisko i klasę, do której uczęszcza uczeń.