Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce informuje, że 30.04.2018 r. (poniedziałek), 2.05.2018 r. (środa), 4.05.2018 r. (piątek) są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla oddziałów I - VII szkoły podstawowej i oddziałów II i III gimnazjalnych.
Szkoła zapewnia w godzinach od 700 – 1500 opiekę w świetlicy.