Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce informuje, że 1 marca 2019 r. rozpoczną się zapisy i rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klas I w Szkole Podstawowej nr 1 na rok szkolny 2019/2020

Informacja o rekrutacji do przedszkola.

Informacja o rekrutacji do klasy pierwszej

Do pobrania:

Wnioski i zgłoszenia można pobrać: Dokumenty należy złożyć do sekretariatu szkoły do dnia 22 marca 2019 roku (klasy pierwsze) i do 29 marca 2019 (przedszkole).


luty 2019 [MW] sp1sokolka@gmail.com