Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce informuje, że 6 marca 2018 r. rozpoczną się zapisy i rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klas I w Szkole Podstawowej nr 1 na rok szkolny 2018/2019.

Informacja o rekrutacji do przedszkola.

Do pobrania:

Wnioski i zgłoszenia można pobrać: Wnioski należy złożyć do sekretariatu szkoły.


marzec 2018 [MW] sp1sokolka@gmail.com