Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce informuje, że rozpoczęły się zapisy i rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klas I w Szkole Podstawowej nr 1 na rok szkolny 2017/2018.

Do pobrania:

Wnioski i zgłoszenia można pobrać: Wnioski należy złożyć do sekretariatu szkoły.


marzec 2017 [MW] sp1sokolka@gmail.com