Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce informuje, że 1 marca 2021 roku rozpocznie się rekrutacja do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1 na rok szkolny 2021/2022.

Materiały do pobrania zostaną wkrótce opublikowane:


marzec 2021 [MW] sp1sokolka@gmail.com