Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce informuje, że 1 marca 2024 roku rozpocznie się rekrutacja do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1 na rok szkolny 2024/2025.

 

·         Rekrutacja do klas I szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły w roku szkolnym 2024/2025.

·         Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2024/2025 do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokółka.

·         Uchwała nr XLIX/283/17 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sokółka dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i przyznania poszczególnym kryteriom liczby punktów.

·         Zarządzenie nr 848/2024 Burmistrza Sokółki w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnymi postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokółka na rok szkolny 2024/2025

·         Wniosek o przyjęcie ucznia spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce  do klasy pierwszej w roku szkolnym 2024/2025 i oświadczenie o spełnieniu kryteriów ustalonych przez Gminę Sokółka.

·         Zgłoszenie ucznia z obwodu  Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza  w Sokółce.