Wiadomości

  • Od 2 września klasy I-III realizują zajęcia dydaktyczne w budynku I przy ul. Grodzieńskiej 43 w przydzielonych salach lekcyjnych. Wszystkie zajęcia lekcyjne w oddziałach IV - VIII (z wyłączeniem informatyki i wf) odbywać się będą w jednej sali lekcyjnej.
  • Kurs powrotny autobusu szkolnego jest o godzinie 14:45.
  • Wszystkich na terenie szkoły obowiązuje noszenia masek ochronnych.
  • Na terenie szkoły w każdej sytuacji należy zachować bezpieczną wzajemną odległość.

Stypendia „Prymus” realizowane we współpracy z Urzędem Miejskim w Sokółce oraz dzięki wsparciu społeczności sokólskiej, przekazującej 1% podatku i biorącej udział w akcjach charytatywnych Fundacji „SFL”: – dla uczniów klasy 7 i 8 szkoły podstawowej.


Uczestniczymy w projekcie "Wiedza i kompetencje". Projekt nr: RPO.03.01.02-20-368/19 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Wiedza i kompetencje"

Karta zgłoszenia