Wiadomości

  • Od 2 września klasy I-III realizują zajęcia dydaktyczne w budynku I przy ul. Grodzieńskiej 43 w przydzielonych salach lekcyjnych. Wszystkie zajęcia lekcyjne w oddziałach IV - VIII (z wyłączeniem informatyki i wf) odbywać się będą w jednej sali lekcyjnej.
  • Kurs powrotny autobusu szkolnego jest o godzinie 14:45.
  • Wszystkich na terenie szkoły obowiązuje noszenia masek ochronnych.
  • Na terenie szkoły w każdej sytuacji należy zachować bezpieczną wzajemną odległość.

Uczestniczymy w projekcie "Wiedza i kompetencje". Projekt nr: RPO.03.01.02-20-368/19 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Wiedza i kompetencje"

Karta zgłoszeniaWysokość opłat za obiady za miesiąc wrzesień 2021 roku dla klas I - VIII wynosi 84 zł.

Pieniądze należy wpłacać na konto nr: 74 1240 5211 1111 0010 8724 5393

W tytule przelewu proszę podawać imię, nazwisko i klasę, do której uczęszcza uczeń.

Opłat dokonujemy do dnia 15 bieżącego miesiąca.


Dokumenty:

  1. karta zgłoszenia ucznia do świetlicy
  2. regulamin stołówki szkolnej
  3. karta zgłoszenia na obiady
  4. rezygnacja z obiadów w stołówce szkolnej