Drukuj
Odsłony: 100314

Wysokość opłat za obiady za miesiąc październik 2021 roku dla klas I - VIII wynosi 80 zł.

Pieniądze należy wpłacać na konto nr: 74 1240 5211 1111 0010 8724 5393

W tytule przelewu proszę podawać imię, nazwisko i klasę, do której uczęszcza uczeń.

W przypadku nieobecności dziecka w miesiącu poprzednim (wrześniu) w sprawie naliczeń odpisów prosimy o kontakt z intendentem.

Opłat dokonujemy do dnia 15 bieżącego miesiąca.


Dokumenty:

  1. karta zgłoszenia ucznia do świetlicy
  2. regulamin stołówki szkolnej
  3. karta zgłoszenia na obiady
  4. rezygnacja z obiadów w stołówce szkolnej