Drukuj
Odsłony: 121806

Rodzice zgłaszający dzieci na korzystanie ze stołówki proszeni są o uzupełnienie "Karty zgłoszenia na obiady" (do pobrania poniżej w dokumentach) i dostarczenie jej do intendenta.

Wysokość opłaty za obiady dla uczniów za miesiąc wrzesień 2022 roku wynosi 100 zł.

Od dnia 1 kwietnia 2022 r. opłata za jeden obiad wynosi 5 zł.

Pieniądze należy wpłacać na konto nr: 74 1240 5211 1111 0010 8724 5393

W tytule przelewu proszę podawać imię, nazwisko i klasę, do której uczęszcza uczeń.

W przypadku nieobecności dziecka w miesiącu poprzednim w sprawie naliczeń odpisów prosimy o kontakt z intendentem.

Opłat dokonujemy do dnia 15 bieżącego miesiąca.


Dokumenty:

  1. regulamin stołówki szkolnej
  2. karta zgłoszenia na obiady do stołówki szkolnej
  3. rezygnacja z obiadów w stołówce szkolnej