Wiadomości


Zastępstwa


Od 17 maja 2021 roku zmienia się tryb pracy szkoły.

 1. W oddziałach I - III - zajęcia odbywają się w szkole zgodnie z planem lekcji klas I - III.
  Klasy pierwsze i drugie w budynku I.
  Klasy trzecie w budynku II.
 2. Klasy IV - VIII uczą się w trybie pracy hybrydowej zgodnie z planem lekcji klas IV - VIII (plan bez zmian).
  17, 18, 19 maja 2021 r.: 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e - nauka w szkole
  20, 21, 24 maja 2021 r.: 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 5a, 5b, 8a, 8b, 8c - nauka w szkole
  28 maja 2021 r.: 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e - nauka w szkole

Szkoła od nowa. W jaki sposób wspierać uczniów w momencie powrotu do szkoły?


Przed egzaminem ósmoklasisty.

 1. Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2021 r.
 2. Komunikaty dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
 3. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 Aktualizacja z 29 grudnia 2020 r.
 4. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 Załączniki Aktualizacja z 29 grudnia 2020 r.

Szkoły ponadpodstawowe, które przysłały nam swoje oferty edukacyjne.
 1. Wszystkich na terenie szkoły obowiązuje noszenia masek ochronnych.
 2. Na terenie szkoły w każdej sytuacji należy zachować bezpieczną wzajemną odległość.

 1. Akademia cyfrowego edukatora
 2. Edukacja zdalna z Microsoft Teams (bezpłatny kurs)
 3. Szkolenia dotyczące platformy Microsoft 365

 1. Poinformuj szkołę, jeśli domownicy są objęci kwarantanną.
 2. Główne zasady organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce od 1 września 2020 roku.
 3. Zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych w czasie trwania pandemii.
 4. Przedstawienie programu nauczania przedmiotu "Wychowanie do życia w rodzinie".

Książkowy zawrót głowy


Minimalna kwota ustalona przez Radę Rodziców na zebraniu w dniu 30.09.2019 r. wynosi 50 zł na jedno dziecko, 40 zł za dwójkę dzieci (80 zł) oraz 30 zł za trójkę dzieci (90 zł).

Wpłaty na Radę Rodziców należy realizować na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Sokółce

70 8093 0000 0008 1562 2000 0010

Tytuł wpłaty: imię nazwisko ucznia, klasa