Szkolny zestaw programów nauczania na rok szkolny 2022/2023 Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce.