Wysokość opłat za obiady za miesiąc czerwiec 2022 roku dla klas I - VIII wynosi 75 zł.

Uczniowie klas wyjeżdżających na wycieczki w maju proszeni są o wpłaty w wysokości 70 zł.

Od dnia 1 kwietnia 2022 r. opłata za jeden obiad wynosi 5 zł.

Pieniądze należy wpłacać na konto nr: 74 1240 5211 1111 0010 8724 5393

W tytule przelewu proszę podawać imię, nazwisko i klasę, do której uczęszcza uczeń.

W przypadku nieobecności dziecka w miesiącu poprzednim w sprawie naliczeń odpisów prosimy o kontakt z intendentem.

Opłat dokonujemy do dnia 15 bieżącego miesiąca.


Dokumenty:

  1. karta zgłoszenia ucznia do świetlicy
  2. regulamin stołówki szkolnej
  3. karta zgłoszenia na obiady
  4. rezygnacja z obiadów w stołówce szkolnej