Drodzy uczniowie klas VIII, są już znane terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, oznacza to, że w najbliższym czasie będziecie dokonywać jednego z ważniejszych wyborów w Waszym życiu – wyboru zawodu i szkoły ponadpodstawowej.

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych:

 • 25 – 27.05.2021 - Egzaminy ósmoklasisty;
 • 17.05  - 21.06.2021 - Złożenie wniosku/podania o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej;
 • 17.05  - 31.05.2021 - Złożenie dokumentów i wniosku/podania o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych i specjalnych klas wymagających wcześniejszego sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych, próby sprawności fizycznej. Sprawdziany i próby zostaną przeprowadzone w terminie 01-14.06.2021, wyniki podane będą  do 17.06.2021;
 • 25.06 – 14.07. 2021 - Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
 • 22.07.2021 - Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
 • 23.07 - 30 .07.2021 
  – Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.
  - W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych.
 • 02.08.2021 do godz. 14.00 - Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 • 03.08.2021 – Opublikowanie przez Podlaskiego Kuratora Oświaty na stronie kuratorium informacji o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych.

Aby dokonać trafnego i mądrego wyboru szkoły ponadpodstawowej,  warto najpierw poznać oferty szkół ponadpodstawowych, zasady i terminy związane z rekrutacją, później odpowiedzieć sobie na pytania: co jest tak naprawdę  ważne dla mnie? Czy chcę dalej się uczyć, potem pójść na studia, czy może zdobyć zawód i jak najszybciej znaleźć pracę? Jaki typ szkoły będzie dla mnie najkorzystniejszy - TECHNIKUM, LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE czy może SZKOŁA BRANŻOWA? Wybór szkoły ponadpodstawowej należy szczegółowo przedyskutować z rodzicami, bowiem to oni są najlepszymi doradcami. Ja również służę pomocą i wsparciem, wystarczy tylko do mnie napisać lub aktywnie uczestniczyć w zajęciach z doradztwa zawodowego.

W razie jakichkolwiek pytań można skontaktować się ze mną przez dziennik elektroniczny, Messenger, Facebook lub adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Można się też ze mną umówić na indywidualne konsultacje, wspólnie ustalimy termin i formę kontaktu.

Marta Doroszkiewicz