Z roku na rok przyroda jest coraz bardziej degradowana. Zatrucie środowiska, odpady, fatalna jakość powietrza- to problemy, z którymi musimy borykać się na co dzień. Zobaczcie sami udział naszej społeczności uczniowskiej i rodzicielskiej w akcji „Dbamy o naszą planetę”.

Celem akcji było uwrażliwienie uczniów na piękno przyrody ojczystej, budzenie poczucia odpowiedzialności za jej stan oraz uświadomienie źródeł zagrożeń dla środowiska naturalnego.
Cieszy zatem nas fakt, że w naszej szkole są uczniowie, którym stan naszej planety nie jest obojętny. Wasze zaangażowanie to wspaniała inicjatywa.

MSU serdecznie dziękuje Uczniom i Rodzicom za włączenie się i udział w akcji.