Mały Samorząd Uczniowski wraz z opiekunkami zaprasza uczniów Szkoły Podstawowej nr 1  (klasy I- III) do udziału w konkursie z okazji Dnia Matki.

Regulamin