Uczniowie klas I przystąpili do ogólnopolskiego programu edukacyjnego obejmującego tematykę bezpieczeństwa w czterech strefach : na drodze, w szkole, w domu i w Internecie.

 Z pomocą materiałów dydaktycznych które otrzymaliśmy, przeprowadziłyśmy lekcje na temat bezpieczeństwa w naszych klasach. Uczniowie z ogromną chęcią zaangażowali się w planowane działania.  Sympatyczny Puchatek w swoich nagraniach opowiadał o zasadach bezpieczeństwa na drodze, w szkole, w domu oraz w Internecie. Jako działanie podsumowujące uczniowie rozwiązali Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa. Uwieńczeniem programu były rozdane uczniom dyplomy.