W świetlicy odbywa się wiele atrakcyjnych zajęć rozwijających zainteresowania i umiejętności dzieci. Do tradycyjnych imprez, które odbywają się w naszej placówce należy uroczyste Pasowanie na świetliczaka.

Nasi uczniowie wraz z wychowawcami co roku przygotowują się do tego wydarzenia. Dzieci uczą się zabaw, pląsów, wierszy i piosenek, które rozwijają ich kreatywność, a zarazem integrują je jako grupę.
W środę 26.10.2022r. wszyscy uczniowie klas pierwszych, uczęszczający do świetlicy, zebrali się na uroczystości Pasowania. Przybyli również Pan Dyrektor - Adam Bitiucki, Wicedyrektor - Pani Małgorzata Kasperuk oraz wychowawcy klas. Uczniowie aktywnie brali udział w części artystycznej, prezentując wiersze, piosenki i zabawy ze śpiewem. Występy małych artystów zostały nagrodzone brawami.
 Na zakończenie dzieci przypomniały zasady zachowania w świetlicy, a potem złożyły uroczyste przyrzeczenie. Następnie Pan Dyrektor dokonał pasowania, po czym dzieci oficjalnie zostały przyjęte do grona świetliczaków i otrzymały pamiątkowe dyplomy.