Czas na podsumowania konkursowe klas ósmych. W roku szkolnym 2023/2024 szkoła zyskała laureatkę i finalistę Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego oraz miejsca 2 i 3 w gminnym Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych.

Laureatką wojewódzkiego konkursu organizowanego przez Podlaskie Kuratorium Oświaty została Natalia Bielawska z klasy 8b, zaś finalistą Oskar Jurczewski z klasy 8a. To wielki zaszczyt dla szkoły i dla samych uczniów.

Kolejne sukcesy odnieśli reprezentanci szkoły w konkursie KWoKA organizowanym przez SP3. Miejsce 2 zajął Oskar Jurczewski oraz Artur Dobrenko, zaś miejsce 3 Wojciech Chłus. Szkołę dumnie reprezentowali również Szymon Żyliński oraz Bartosz Kondrat. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w posługiwaniu się językiem angielskim!


Henryka Sarosiek