Wysokość opłat za obiady za miesiąc maj 2021 roku dla klas I - III proszę konsultować z intendentem.

Wysokość opłat za obiady za miesiąc maj 2021 r. w klasach starszych:

- klasy 4, 5 i 8 - 14 zł,

- klasy 6 i 7 - 17,50 zł.

 

Pieniądze należy wpłacać na konto nr: 74 1240 5211 1111 0010 8724 5393

W tytule przelewu proszę podawać imię, nazwisko i klasę, do której uczęszcza uczeń.

Opłat dokonujemy do dnia 15 bieżącego miesiąca.

Karta zgłoszenia na obiady.